XVI. PŘEHLED PRAMENŮ A LITERATURY O R. A. DVORSKÉM

 Poněvadž u mnoha materiálů není zcela zřetelná hranice mezi pramenem a literaturou, zohlednili jsme spíše skutečnost, odkud byl materiál získán.

 

I. Archivní prameny, prameny z muzeí, knihoven a výstav

 1) Archiv hlavního města Prahy. Husova 20, 110 00 Praha 1.

 Fond Živnostenský úřad hlavního města Prahy, T 251,

 219 833.

 2) Archiv Ministerstva vnitra. Na Struze 3, 110 00 Praha 1.

 a) Fond V - 947, Skupinový spis státněbezpečnostního  vyšetřování proti R. A. Dvorskému a společníkům.

 b) Fond 305/405/7. Fa. Ultraphon, akc. spol. Praha,  šetření dle § 7, dekr. č. 100 Sb.

 3) Die Deutsche Bibliothek. Deutsches Musikarchiv Berlin.

 Gärtnerstr. 25/32, 12 207 Berlin.

 Počítačový výpis několika gramofonových nahrávek

 orchestru R. A. Dvorského.

 4) Městské muzeum ve Dvoře Králové. Kohoutův dvůr, 544 00  Dvůr Králové nad Labem. Kopie materiálů pocházejících z  Muzea české hudby, uložené v muzejní knihovně.

 5) Muzeum české hudby - hudebně historické oddělení.  Lázeňská 2, 118 00 Praha 1. Muzejní knihovna.

 1 - 2 - 3 paa Telefunken. Illustreret Familie

 Journal, Nr. 1/1942, s. 26. Dánský materiál,

 autor neuveden.

 6) Národní knihovna České republiky, hudební odd.  Klementinum 190, 110 01 Praha 1.

 a) Katalog hudebnin

 b) Notový materiál klavírní skladby R. A. Dvorského.

 Black and white. M. Urbánek 1919, Praha

 Co dnes Praha zpívá. Směs. J. Springer 1920, Praha  (úprava R. A. Dvorský)

 Colorado. M. Urbánek 1919, Praha

 Dawson city. A. Neubert 1919, Praha

 Hardaway. J. Springer 1919, Praha

 Karneval. M. Urbánek 1919, Praha

 White star. A. Neubert 1919, Praha

 Yakima. J. Springer 1919, Praha

 - písně R. A. Dvorského:

 Královédvorské písničky I. J. Springer 1919, Praha

 Královédvorské písničky II. J. Springer 1919, Praha

 - produkce Nakladatelství R. A. Dvorský:

 Běhounek, K.: Holiday in Scotland - Ježek, J.: White

 sisters. Super Swing Series, č. 33/34

 Dvorský, R. A.: Album 8. 1939 (úprava pro zpěv a

 klavír)

 Ježek, J.: Nebe na zemi. 1936 (úprava pro zpěv)

 Ježek, J. - Voskovec J. - Werich J.: Na Poříčí dítě

 křičí. 1946 (úprava pro zpěv)

 Jindra, A. - Moravec, J.: Povím to tancem (úprava

 pro klavír)

 Jiří Traxler 3 (album 6 písní pro zpěv a klavír

 Karel Vlach 3 (album 7 písní v úpravě pro zpěv a

 klavír)

 Moje harmonika, sv. 17. 1943. (úprava pro zpěv a

 akordeon)

 Moje kytara, sv. 3. a sv. 17. (úpravy pro zpěv a  kytaru)

 Nezval, V.: Tesknice. 1945.

 Silná čtyřka, č. 1.

 Voldán, Jiří: Klatovští dragouni. 1936 (úprava pro

 zpěv a klavír)

 Zdena Vincíková. 1942 (album 6 písní v úpravě pro  zpěv a klavír)

 a dále: Album slovanských mistrů. J. Springer, rok

 neuveden (klavírní album redigované R. A.

 Dvorským)

 7) Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním.

 Čs. Armády 20, 160 56 Praha 6 - Bubeneč.

 Ohlášky děl - opisy ohlášek skladeb R. A. Dvorského.

 8) Památník národního písemnictví. Strahovské nádvoří 132,

 118 38 Praha 1 - Hradčany.

 Fond Červená sedma. Červený, J.: Písňová tvorba v  Červené sedmě, s. 96 (rukopis)

 9) Státní ústřední archiv. Karmelitská 2, 118 01 Praha 1

 - Malá Strana.

 a) Fond Ministerstvo lidové osvěty (dále jen MLO) 73.  Hudební oddělení 1942 - 1944. Übersicht über die  Verlagstätigkeit der tschechischen Musikverleger.

 b) Fond MLO 74. Hudebníci - seznamy 1942 - 1945.

 c) Fond MLO 82. Nasazení umělců 1944 - 1945.

 d) Fond Ministerstvo školství a kultury po r. 1945.

 

10) Výstava o R. A. Dvorském, konaná v srpnu 1996 v Národním  muzeu v Praze.

 Opisy materiálů pocházející z Muzea české hudby.

 

II. Prameny získané od soukromých osob nebo autorem práce

1) Magnetofonové záznamy rozhovoru autora práce s pamětníky.

 a) Rozhovor s Annou Mannovou, sestrou R. A. Dvorského.

 b) Rozhovor s Jiřím Traxlerem, skladatelem a aranžérem

 Dvorského nakladatelství, klavíristou jeho orchestru.

 c) Rozhovor s Janem Novákem, saxofonistou a klarinetistou

 orchestru R. A. Dvorského.

2) Materiály, získané od Jaromíra Farníka, kabaretního  historika a sběratele.

 a) Kopie propagačních letáků koncertů R. A. Dvorského  z roku 1940 a 1944.

 b) Noty: Nováček, S. E.: Nečekej, nečekej (waltz z filmu  Kristian). Praha, R. A. Dvorský 1939.

3) Vzpomínkový dopis JUDr. Jana Pixy, Dvorského přítele, ze  17. 6. 1996.

4) Sbírka osmnácti standardních gramofonových desek s  nahrávkami Melody Boys, pořízená autorem práce.

5) Videonahrávky deseti filmů, v nichž účinkoval R. A.  Dvorský, pořízené autorem práce.

6) Počítačový soupis filmových rolí R. A. Dvorského, získaný  od PhDr. Ivana Klimeše z Národního filmového archivu.

7) Magnetofonové nahrávky rozhlasových pořadů:

 a) Černá hodinka s Jiřím Traxlerem 2.

 b) Děkuji, bylo to krásné (vzpomínky Dvorského  spolupracovníků Ely Hruškové a Zdeňka Petra)

 c) Fonogramy (pořad sestavený ze vzpomínkových pásem

 R. A. Dvorského Kdybych se znovu narodil a Jen se

 s písničkou smát)

 d) Od rejdováku k rocku (část věnovaná Dvorského

 nahrávkám převážně z protektorátního období).

8) Červený, J.: Rozmary. Studentská psina. Praha, J.  Springer 1920.

9) Katalog malých hudebních žánrů. Praha, Supraphon 1966.

III. Literatura týkající se R. A. Dvorského

 1) Bartošková, Š. - Frída, M. - Kolár, J. S.:  Československý zvukový film 1930 - 1945. I. díl: Filmy.  Praha, Filmový ústav 1965.

 2) Černušák, G. - Štědroň, B. - Nováček, Z.: Československý  hudební slovník osob a institucí. Sv. 1. Praha, SHV 1963.

 3) Antologie Český jazz 1920 - 1960. Příloha ke gramoalbu.  Supraphon, 1965.

 4) Dorůžka, L.: Panoráma populární hudby 1918/1978. Druhé  vydání, Praha, Mladá fronta 1987.

 5) Dorůžka, L. - Poledňák, I.: Československý jazz.  Minulost a přítomnost. Praha, Supraphon 1967.

 6) Hudebniny vydané v roce 1939 (Praha 1940),

 Hudebniny vydané v roce 1940 (Praha 1941),

 Hudebniny vydané v roce 1941 (Praha 1942),

 Hudebniny vydané v roce 1942 (Praha 1943),

 Hudebniny vydané v roce 1943 (Praha 1945),

 Hudebniny vydané v roce 1945 (Praha 1947)

 (přehled produkce hud. vydavatelství).

 7) Kotek, J.: Jaroslav Ježek & Orchestr Osvobozeného  divadla. Příloha ke gramoalbu. Supraphon, 1982.

 8) Kotek, J.: Kronika české synkopy I. Praha,

 Supraphon 1975.

 9) Kotek, J. - Hořec, J.: Kronika české synkopy II.

 Praha, Supraphon 1990.

10) Kotek, J.: O české populární hudbě a jejích  posluchačích. Praha, Panton 1990.

11) Kotek, J. - Kazda, J.: Smích Červené sedmy. Praha,  Československý spisovatel 1981.

12) Lange, H. H.: Die deutsche 78er Discographie der Hot-,  Dance und Jazz-Musik 1903 - 1958. Berlin, Colloquium  Verlag 1966.

13) Matzner, A. - Poledňák, I. - Wasserberger, I.  a kolektiv: Encyklopedie jazzu a moderní populární  hudby. Část jmenná - československá scéna. Praha,  Supraphon 1990.

14) Matzner, A. - Poledňák, I. - Wasserberger, I. a  kolektiv: Encyklopedie jazzu a moderní populární hudby.  Část věcná. Druhé, doplněné vydání. Praha, Supraphon  1983.

15) Pacák, L.: Opereta. Dějiny pražských operetních divadel.  Praha, Josef Dolejší 1946.

16) Patzaková, A. J.: Prvních deset let československého  rozhlasu. Praha, Radiojournal 1935.

17) Radiojournal. Autorisované pořady všech slyšitelných  stanic evropských. r XIII, 1935.

 

IV. Vzpomínková literatura týkající se R. A. Dvorského

1) Běhounek, K.: Má láska je jazz. Toronto, Sixty-Eight  Publishers Co. 1986.

2) Červený, J.: Červená sedma. Praha, Orbis 1959.

3) Dorůžka, L.: Karel Vacek. Druhé, doplněné vydání, Praha,  Supraphon 1984.

4) Dorůžka, L.: Panoráma paměti. Výňatky z knihy, zaslané  jejím autorem v dopise.

5) Dvořák, Vl.: Začínáme od Adama. Praha, Mladá Fronta 1960.

6) Traxler, J.: Já nic, já muzikant. Toronto, Sixty-Eight  Publishers Co. 1980.

7) Traxler, J.: Já nic, já muzikant. Praha, Magnet-Press  1994.

8) Voldán, J.: Šli tři muzikanti. Praha, Panton 1970.  Kapitola O.

 

V. Články a statě o R. A. Dvorském

A) Český rozhlas, Vinohradská 12, 120 99 Praha 2. Oddělení  Dokumentace Českého rozhlasu. Archív osobností. R. A.  Dvorský. Údaje o zdrojích zde nejsou zaneseny kompletně.

 1) Andrš, V.: R. A. Dvorský a rozhlas. Týdeník Rozhlas,  r. 3, 1993, č. 30, s. 3.

 2) Dárek, B.: Prosíme o profil. Magazín aktualit  a zajímavostí socialistické vesnice, r. 8, 1967,  č. 1, s. 32 - 33.

 3) Gm: R. A. Dvorský jede do Vídně. Lidová demokracie,  13. 4. 1965.

 4) Jl: Aristokrat s hudbou v srdci. Ahoj na sobotu,  r. 1994, č. 1.

 5) kal: R. A. Dvorský zemřel. Zemědělské noviny,

 3. 8. 1966.

 6) Palacká, D.: Opožděný interview s R. A. Dvorským.

 Zemědělské noviny, 25. 7. 1964.

 7) Petr. Z.: Hudba přítelkyně. Labyrint, r. 1992, č. 5.

 8) pl: Písničku posílá R. A. Dvorský. Průboj, 4. 3. 1965.

 9) r: Na minutku s R. A. Dvorským. Večerní Praha,

 29. 1. 1966.

 10) Ratkin, J.: Chlapec se stříbrem na skráních. Lidová

 demokracie, 17. 1. 1965.

 11) Rössler, I.: Hádej, kdo přijde po večeři a zůstane s  námi až do půlnoci? Týdeník Rozhlas, r. 1, 1991,

 č. 28, s. 4 (46. týden).

 12) Tlučhoř, J.: R. A. Dvorský, legenda z masa a kostí.

 Právo, 1. 8. 1996.

 

B) Státní ústřední archiv. Fond Ministerstvo zahraničních  věcí - výstřižkový archiv I. (MZV - VA I). Fascikl R. A.  Dvorský. Údaje o materiálech jsou zde zaneseny neúplně.

 1) jbr.: Na návštěvě u R. A. Dvorského a jeho Melody  Boys. Odpoledník Národní politiky, 21. 11. 1939.

 2) jr: R. A. Dvorského triumf a hold K. Hašlerovi.  Večerník Národních listů, 3. 5. 1940.

 3) k: R. A. Dvorský (Koncert pražského orchestru

 15. května v Přerově.) Haná, Přerov, 18. 5. 1941.

 4) mšk: Český král jazzu o hudbě a filmu. Telegraf,

 8. 3. 1940.

 5) mšk: Světová úroveň českého jazzu znovu potvrzena.

 Telegraf, 3. 5. 1940.

 Články bez označení autora:

 6) Chvilka s R. A. Dvorským. Zlín, 5. 5. 1944.

 7) Nehoda R. A. Dvorského. A - Zet, 27. 7. 1942.

 8) Pronikavý úspěch R. A. Dvorského koncertu v Kmochově  městě. Telegraf, 2. 4. 1940.

 9) R. A. Dvorský náhle onemocněl. Polední list

 2. 2. 1943.

 10) R. A. Dvorský se stočlenným jazzovým orchestrem.  Polední list, 10. 7. 1942.

 11) R. A. Dvorský v brance. A - Zet, 29. 6. 1944.

 12) R. A. Dvorský v německém filmu. Venkov, 12. 7. 1942.

 13) R. A. Dvorský s rozšířeným orchestrem do Berlina.

 Pražský list, 12. 9. 1941.

 

C) Články získané od J. Farníka, kabaretního historika a  sběratele (údaje o zdrojích neúplné)

 1) Titzl, S.: Vzpomínka na R. A. Dvorského. Hudba pro  radost, 1967, leden - únor, s. 18 - 19.

 2) Uggé, E.: Hodinka s R. A. Dvorským. Revue Ultraphonu,  r. 1, č. 1, 1932.

 

D) Články zveřejněné v časopisu JAZZ, r. 2, 1948

 1) Petr, Z.: Česká taneční hudba na cestě do světa.

 Jazz, r. 2, 1948, č. 1, s. 5.

 2) pld (P. L. Dorůžka): Nové hudebniny, Jazz, r. 2, 1948,  č. 2, s. 20.

 3) pld: Nové hudebniny. Jazz, r. 2, 1948, č. 4, s. 57 a  61.

 4) Reklamy Dvorského nakladatelství na předsádkách čísel

 1, 2, 3.

 

E) Ostatní články o R. A. Dvorském

 1) Andrš, V.: Poslední reportáž s R. A. Dvorským. Naše  rodina. Týdeník ČSL, r. 2, 1969, č. 4, s. 11.

 2) Andrš, V.: Ten elegantní pán s knírkem. Večerní Praha,  r. 36, č. 145 - 148 (30. 7. - 2. 8. 1990), č. 150 -  153 (6. 8. - 9. 8. 1990), č. 155 - 158 (13. 8.

 - 16. 8. 1990) a č. 160 - 162 (20. 8. - 22. 8. 1990)

 3) Dvorský, R. A.: U Henry Halla v londýnském rozhlase.

 Radiojournal, r. XII, č. 15, 14. 7. 1934.

 4) jv: Jedno malé jubileum. Melodie, r. 2, 1964, č. 6,

 s. 2.

 5) Machek, B.: Král českého jazzu ze Dvora Králové.  Krkonošské noviny, r. 3, č. 69, 23. 3. 1994, s. 9.

 6) nt: Znáte Jacka Morella? Pochodeň, r. 53, č. 128,

 29. 5. 1964, s. 3.

 7) Schwarz, J.: R. A. Dvorský. Královédvorský zpravodaj,  r. 2, č. 71, 23. 4. 1989, s. 13.

 8) Schwarz, J.: Rudolf Antonín Dvorský hraje a zpívá.  Dvůr Králové nad Labem. Vlastivědné čtení o našem  městě i jeho okolí. č. 1, 14. 9. 1994, s. 4 - 7  (ročník neuveden).

 9) Titzl, S.: České vokální skupiny. Melodie, r. 2, 1964,  č. 8, s. 115.

 10) Titzl, S.: Jen se s písničkou smát (příloha ke  stejnojmennému gramoalbu). Supraphon, 1986.

 11) Titzl, S.: R. A. Dvorský. Repertoár malé scény, r. 6,  1968, č. 11, s. 8 - 12.

 12) Titzl, S.: Setkání s R. A. Dvorským. Hudba pro radost,  1969, březen - červen, s. 19 - 21.

 13) Titzl, S.: Už je to dávno (ohlédnutí za kariérou R. A.  Dvorského). Gramorevue, r. 20, 1984, č. 3, s. 9.

 14) Titzl, S. - Srp, K.: Jiřina Salačová. Repertoár malé  scény, r. 6, 1968, č. 5, s. 6 - 9.

 15) Titzl, S. - Srp, K.: Zdena Vincíková. Repertoár malé  scény, r. 6, 1968, č. 9, s. 10 - 13.

 16) VD: Jen se s písničkou smát. Opus musicum, r. 21,  1989, č. 2, příloha XI - XII.

 Články, u nichž jsme nenalezli označení autora:

 17) Dny R. A. Dvorského. K 95. výročí narození zakladatele  české taneční hudby. (prospekt, autorem patrně J.  Schwarz).

 18) Národní muzeum připomíná R. A. Dvorského. Hradecké  noviny, r. 5, č. 178, 1. 8. 1996, s. 5.

 19) Očima vzpomínek R. A. Dvorského. Hudba pro radost,  1962 (ročník neuveden), březen - duben, s. 17,

 květen - červen, s. 22 - 23,

 červenec - srpen, s. 17 - 18.

 Uspořádal patrně St. Titzl.

 

VI. Články ve sbornících

 1) Kotek, J.: Publikum kontra písničky aneb proč právě  tyhle. In: Taneční hudba a jazz 1962. Praha., SHV  1962.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XVII. SEZNAM VYBRANÝCH ZKRATEK

AhlmP - Archiv hlavního města Prahy

AMV - Archiv Ministerstva vnitra

ČJ - Dorůžka, L. - Poledňák, I.:

 Československý jazz (Praha,  Supraphon 1967)

ČSHS - Československý hudební slovník

 osob a institucí, Praha,

 SHV 1963.

ČsZF - Bartošková, Š. - Frída, M. -

 Kolár, J. S.: Československý

 zvukový film 1930 - 1945.

 I. díl: Filmy

Dokumentace ČRO - Český rozhlas, oddělení

 Dokumentace Českého rozhlasu.

Dorůžka - Dorůžka, L.: Karel Vacek. Praha,

 Supraphon 1984.

Dvořák - Dvořák, V.: Začínáme od Adama.

 Praha, Mladá Fronta 1960.

Encyklopedie - Matzner, A. - Poledňák, I. -

 Wasserberger,I.: Encyklopedie

 jazzu a moderní populární hudby.

 Část jmenná - československá

 scéna. Praha, Supraphon 1990,

 heslo Dvorský, R. A.,

 s. 118 - 119.

Encyklopedie - věcná část - Matzner, A. - Poledňák, I. -  Wasserberger, I.: Encyklopedie

 jazzu a moderní populární hudby.

 Část věcná. Praha, Supraphon

 1983.

HO - NK - hud. oddělení Národní knihovny

 České republiky.

HPR - časopis Hudba pro radost

KČS 1 - Kotek, J.: Kronika české

 synkopy I, Praha, Supraphon  1975

KČS 2 - Kotek, J. - Hořec, J.: Kronika

 české synkopy II. Praha,

 Supraphon 1990.

Kotek - Kotek, J.: O české populární

 hudbě a jejích posluchačích.

 Praha, Panton 1990.

Lange - Lange, H. H.: Die deutsche 78er

 Discographie der Hot-, Dance-

 und Jazz-Musik 1903 - 1958.

 Berlin. Colloquium Verlag 1966.

MDK - Kopie uložená v Městském muzeu

 ve Dvoře Králové nad Labem.

Osobní spis - AMV, fond V - 947, Skupinový

 spis státněbezpečnostního

 vyšetřování proti R. A.

 Dvorskému a společníkům. Část

 Osobní spis státněbezpečnostního

 vyšetřování proti R. A.

 Dvorskému.

Rozhovor - Magnetofonový záznam rozhovoru

 autora práce s pamětníky.

Rozsudek - AMV, fond V - 947, Skupinový

 spis státněbezpečnostního

 vyšetřování proti R. A.

 Dvorskému a společníkům.

 Rozsudek.

SHV - Státní hudební vydavatelství.

Schwarz - Schwarz, J.: Rudolf Antonín

 Dvorský hraje a zpívá. Dvůr

 Králové nad Labem, č. 1,

 14. 9. 1994. (ročník neuveden)

Skupinový spis - AMV, fond V - 947, Skupinový

 spis státněbezpečnostního

 vyšetřování proti R. A.

 Dvorskému a společníkům.

SNKLHU - Státní nakladatelství krásné

 literatury, hudby a umění.

Traxler - Traxler, J.: Já nic, já

 muzikant. Toronto, Sixty-Eight

 Publishers Co, 1980.

Voldán - Voldán, J.: Šli tři muzikanti.

 Praha, Panton 1970.

 

Zápisky - Heslovité rukopisné zápisky

 R. A. Dvorského, zachycující

 hlavní momenty jeho života

 v letech 1918 a 1919. Uloženy

 v Městském muzeu ve Dvoře

 Králové nad Labem.

Žaloba - AMV, fond V - 947, Skupinový

 spis státněbezpečnostního

 vyšetřování proti R. A.

 Dvorskému a společníkům.

Životopis - AMV - Životopis R. A. Dvorského,

 součást Osobního spisu

 státněbezpečnostního

 vyšetřování proti R. A.  Dvorskému, AMV, fond V- 947.