Milí přátelé,

když jsem se před bezmála dvaceti lety zvažoval téma diplomové práce, velmi mě překvapilo, že o tak významné osobnosti české populární hudby, jako je R. A. Dvorský, nevyšla žádná ucelená monografie. Protože jsem choval ke kultuře meziválečného Československa značné sympatie a krátce před uzávěrkou termínu mě velmi zaujaly paměti jazzového skladatele a aranžéra Jiřího Traxlera, blízkého spolupracovníka R. A. Dvorského, neváhal jsem a pustil jsem se do bádání o životě a díle tohoto sympatického muzikanta. Neobešlo se to právě bez potíží, pozůstalost R. A. Dvorského totiž tehdy nebyla přístupná. Přesto jsem nakonec našel dostatek zdrojů, aby diplomová práce vznikla. Mezi nejpříjemnější momenty oné doby patřila setkání právě s Jiřím Traxlerem, Janem Novákem (který hrál nejen v Melody Boys, ale i v Orchestru Osvobozeného divadla a v Divadle Vlasty Buriana) a sestrou R. A. Dvorského, paní Annou Mannovou. Po obhájení práce jsem uvažoval o její úpravě pro knižní vydání, ale náročný vstup do zaměstnání tomu zabránil, a konečně dnes by již byla potřeba řada závěrů korigovat a aktualizovat. Vzhledem k tomu, že kromě životopisné knihy Vladimíra Bittnera "R. A. Dvorský – král české populární hudby" nic jiného dosud nevyšlo, rozhodl jsem se tedy publikovat svůj „opus“ v nezměněné podobě takto. Pokud tam případný zájemce najde pár užitečných informací, budu jen rád!

Váš Č. Brandejs

Novinky

V této rubrice nejsou žádné články.