PŘÍLOHA 1:

 Abecední soupis skladeb R. A. Dvorského

 Čerpáme zde z katalogu hudebnin hud. odd. Národní knihovny a z ohlášek děl uložených na OSA.

 Zkratky hudebních úprav:

 zp ............. zpěv

 zp + kl ........ zpěv a klavír

 zp + kyt ....... zpěv a kytara

 zp + akor ...... zpěv a akordeon

 UO ............. univerzální orchestr

 SO ............. salonní orchestr

 smyčc. orch. ... smyčcový orchestr

 dech. orch. .... dechový orchest

 tan. orch. ..... taneční orchestr

 jazz. orch. .... jazzový orchestr

 orch. .......... blíže neurčený typ orchestru

 ohl. ........... z skladba ohlášena (datum)

 

 

 

Název skladby            ł Další údaje (druh skladby,

/autor textu             ł vydavatel, obsazení)

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

 1) Balada o rusálce     ł K. J. Barvitius 1917, zp + kl

    - Ed. Rada           ł

                         ł

 2) Bells of Cadiz       ł foxtrot/píseň, Dix Limited

    - Percy Edgar        ł London, zp + kl, malý, velký

                         ł dech. orch.

                         ł

 3) Beyond the vale      ł intermezzo, op. 112,

                         ł A. Neubert 1919, kl., SO

                         ł

 4) Bez piva ani smrt    ł jednoaktová opereta, rukopis

    - J. Skružný         ł (zp + kl)

                         ł

 5) Black and white      ł cake-walk, M. Urbánek 1919, kl

                         ł

 6) Browkins             ł two step-march, op. 126,

                         ł J. Springer 1919, kl

                         ł

 7) Browntown - Billy    ł sketch, op. 114, A. Neubert 1920,

                         ł kl

                         ł

 8) Budoárové písničky   ł zp + kl

                         ł

 9) Bylo to jako sen     ł foxtrot/píseň, SNKLHU 1958,

    - J. Hořec           ł zp + kl

                         ł

10) Cestička života      ł s R. Blahníkem, J. Švehla 1933,

    - V. Zeman           ł zp, kl, SO, dech. orch.

                         ł

11) Co dnes Praha zpívá  ł směs oblíbených písní různých

                         ł autorů, upravená R. A. Dvorským,

                         ł J. Springer 192 c, kl

                         ł

12) Colorado             ł intermezzo, M. Urbánek 1919, kl

                         ł

13) Dálko daleká         ł bolero/píseň, SHV 1962

    - V. Dvořák          ł (rp + kyt), 1963 kl., tan. orch.

                         ł

    německá verze        ł

    Fernes Land          ł

    - Ad. Langer         ł

                         ł

14) Dárečky              ł chanson, J. Springer 1919,

    - G. R. Opočenský    ł zp + kl

                         ł

15) Dawson city          ł two step, op. 113,

                         ł A. Neubert 1919, kl

                         ł

16) The deat Song        ł valse sentimentale, op. 143,

                         ł A. j. Benjamin, Hamburg, kl, SO

                         ł

17) Divadelní lože       ł chanson, E. Starý 1922, zp + kl

    - S. Grossmann       ł

Název skladby            ł Další údaje (druh skladby,

/autor textu             ł vydavatel, obsazení)

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

 

                         ł

18) Dle starého přísloví ł chanson, K. J. Barvitius 1918

                         ł zp + kl

                         ł

19) Dvacáté století      ł foxtrot/píseň, orch., kyt, kl.,

    - M. Zikán           ł akord.

                         ł

20) Glück und Glas       ł foxtrotÜp9seň, Accord Berlin,

    - A. Rebner          ł Dix Limited London, Jack Mills

                         ł New York; zp, zp + kl, SC, smyčc.

                         ł orch.,dech. orch.

                         ł

21) The Gromwell         ł op. 107, M. Urbánek 1920, kl.

    Fox-trot             ł

                         ł

22) Hardaway             ł two step, Springer 1919 (kl.),

                         ł 1920 (SO)

                         ł

23) Hirayama             ł intermezzo japonaise, op. 104,

                         ł M. Urbánek 1919, kl.

                         ł

24) Horečnaté sny        ł foxtrot/píseň, zp., zp. + kl.,

    - Z. Borovec         ł orch., vydavatel neuveden

                         ł

25) Hulli                ł foxtrot, kl., rukopis

                         ł

26) Chanson o bohyni     ł zp + kl., vydavatel neuveden

    Venuši               ł

    - G. R. Opočenský    ł

                         ł

27) Chanson o panně      ł K. J. Barvitius 1917, zp + kl.

    Johanně              ł

    - G. R. Opočenský    ł

                         ł

28) Chihuahua            ł two step, op. 123. J. Springer

                         ł 1920, SO

                         ł

29) Jackson              ł sketch, op. 127, J. Springer

                         ł 1920, SO

                         ł

30) Jipi jou             ł medium foxtrot/píseň, Panton

    - J. Pixa,           ł 1965, zp + kl., zp + kyt,

      Z. Vavřín          ł zp + akordeon, tan. orch.

                         ł Skladbu vydal též v roce 1967

                         ł H. Schneider, Wien.

                         ł

31) Karneval             ł sketch, op. 105, M. Urbánek

                         ł 1919, kl.

                         ł

32) Kdo má rád           ł foxtrot/píseň, zp + kl.,

    - M. Zikán           ł varhany, orch. ohlášeno

                         ł 10. 1. 1957, vydavatel

                         ł neuveden

                         ł

33) Kdož ví              ł shimmy/píseň, op. 133,

    - F. Hvížďálek       ł Accord Praha 1922 (zp,

                         ł zp + kl), 1923 (SO). Dále

                         ł smyčc., dech. orch.

                         ł

    v cizině pod názvem  ł Accord Berlin, Hakkert

    Malwin - Beda        ł Rotterdam, Rolf Stockholm.

                         ł zp, zp + kl, SO, dech. orch.

                         ł - naklaldatelé nerozlišeni

                         ł

34) Když jsem šel za     ł shimmy/píseň, op. 141,

    mou milou            ł K. Hašler 1923, zp + kl, UO

    - K. Hašler          ł

                         ł

35) Když trnky kvetly    ł foxtrot/píseň, zp + kl, zp +

    - J. Pixa            ł kyt, orch., ohlášeno

                         ł 10. 9. 1965, vyd. neuveden

                         ł

36) Královédvorské       ł J. Springer 1919, zp + kl/

    písničky I.          ł kyt.

    - J. Gregorka        ł

                         ł

37) Královédvorské       ł J. Springer 1919, zp + kl/

    písničky II.         ł kyt.

    - J. Gregorka        ł

                         ł

38) Krátké štěstí        ł foxtrot/píseň, zp + kl,

    - V. Dvořák          ł SNKLHU 1961

                         ł

39) Kudy kam             ł zp, zp + kl, ak, tan. orch.,

    - V. Dubský          ł ohl. 10. 11. 1965

                         ł

40) Láska si nedá        ł foxtrot/píseň, ohl.

    diktovat             ł 15. 12. 1956

    - M. Zikán           ł

                         ł

41) Madame Fanchon       ł chanson, K. J. Barvitius

    a věštkyně           ł 1917, zp + kl

    - Ed. Rada           ł

                         ł

42) Majorátní pán        ł opereta, 3 dějství, 2 h,

    - J. Rudolf          ł zp + kl - rukopis

                         ł

43) Májový květ          ł chanson, A. Neubert 1919,

    - G. R. Opočenský    ł zp + kl

                         ł

44) Matěj                ł K. J. Barvitius, zp + kl.

    - R. Nešvera         ł

                         ł

45) Mně se stýská        ł slow rock, Panton 1965, kl

    - J. Navrátil        ł

                         ł

    německá verze Meine  ł orch., malý orch., zp,

    Sehnsucht - text     ł zp + kl.

    Ad. Langer (pseud.   ł

    Martin Trenk)        ł

                         ł

46) Modlitba             ł charakterní skladba, op. 6, kl

                         ł

47) Mravnost nade vše    ł hudba k filmu, spoluautor

                         ł R. Blahník, rukopis orchestrace

                         ł Dvorský a Kerten. 1937

                         ł

48) Nepřemožená bolest   ł chanson, A. Neubert 1919,

    - G. R. Opočenský    ł zp + kl

                         ł

49) Night of Venedig     ł intermezzo, op. 106,

                         ł M. Urbánek 1919, kl

                         ł

50) Oklahoma             ł two step, op. 121, J. Springer

                         ł 1919, kl

                         ł

51) O panu Mourkovi      ł zp + kl

    a andělíčkách        ł

    - B. Ludvík          ł

                         ł

52) Papír, papír,        ł časová píseň s průvodem klavíru,

    papír!               ł K. J. Barvitius 1917, zp + kl

                         ł

53) Parfum               ł zp + kl, Fr. A. Urbánek

    - J. Nauman          ł

                         ł

54) Písně o marné lásce  ł

                         ł

55) Písně ze vsi         ł K. J. Barvitius 1917, zp + kl

    - R. Nešvera         ł

                         ł

56) Písnička pro čmeláka ł foxtrot/píseň, SNKLHU, ohl.

    - V. Dubský          ł 6. 3. 1959

                         ł

57) Pod trojbarevným     ł pochod, rukopis

    praporem             ł

    - Q. M. Vyskočil     ł

                         ł

58) Podzimní romance     ł slowfox/píseň, SNKLHU 1958,

    - M. Zikán           ł zp + kl, orch

                         ł

59) Pohádka o kon-       ł foxtrot/píseň, Panton 1965,

    valinkách            ł zp, zp + kl, orch., tan. orch.,

    - J. Pixa            ł 1967 dech. orch.

                         ł

    německá verze Das    ł

    Wunderland           ł

    (text Ad. Langer)    ł

                         ł

60) Pochod a la Turca    ł opus 1, rukopis

                         ł

61) Pochod českých       ł op. 3, klavír

    skautů               ł

                         ł

62) Pojď, hochu můj      ł valse hesitation, op. 132,

    - F. Hvížďálek       ł Accord Praha 1922 (zp + kl),

                         ł 1926 (zp), 1929 (SO)

                         ł

63) Polkové kroky dle    ł rytmické tance, zp + kl

    vzoru Dalcrozeho     ł

                         ł

64) Praho, já tě mám rád ł valčíková píseň Panton 1964 (zp),

    - J. Fikejzová       ł 1965 zp + kl, orch.

                         ł

    německá verze        ł zp, zp + kl, malý orch, orch.

    Goldnes Prag         ł

    - Ad. Langer         ł

                         ł

65) Příbramské písničky  ł J. Springer 1919, zp + kl/kyt

    - Q. M. Vyskočil     ł

                         ł

66) Ráno a večer         ł foxtrot/píseň, Panton 1959

    - V. Dubský          ł (zp + kyt), 1960 (zp + kl,

                         ł tan. obch.)

                         ł

    německá verze Ich    ł

    weiß es nicht genau  ł

    - Ad. Langer         ł

                         ł

67) Roudnické písničky   ł J. Springer 1919, zp + kl/kyt.

    - R. Nešvera         ł

                         ł

68) Říkají               ł foxtrot/píseň, Panton 1965, zp,

    - Z. Borovec         ł zp + kl, kyt., orch, tan. orch.

                         ł

69) Říkej mi dál         ł zp, zp + kl, orch, ohl.

    - J. Rádlová         ł 24. 1. 1962

                         ł

70) Sing-Sing            ł one-step, op. 116, E. Starý

    - L. Hvížďáková      ł 1922, zp + kl

                         ł

71) Souvenir di Capri    ł zp + kl, orch, kl/nahrávka

    - F. Hvížďálek       ł His Master°s Voice, rukopis

    překl. Georg Kober   ł

                         ł

72) Svatební dar         ł chanson, K. J. Barvitius 1918,

    - G. R. Opočenský    ł zp + kl

                         ł

73) Špionko krásná       ł tango-parodie, zp, kl, orch,

    - V. Rohlena         ł součást rozhlas. vysílání

                         ł 1. 4. 1965

                         ł

74) To chce čas          ł chanson, zp, zp + kl, zp +

    - H. Vítová,         ł akord., ohl. 26. 11. 1965

      V. Dubský          ł

                         ł

75) Trápení              ł ohl. 20. 12. 1961

    - J. Rádlová         ł

                         ł

76) Tři patroni          ł samba/píseň, ohl. 17. 1. 1962

    - Z. Borovec         ł

                         ł

    německá verze        ł

    Drei Padroni         ł

    - Ad. Langer         ł

                         ł

77) Tři vojenské         ł zp + kl, rukopis

    písničky             ł

                         ł

78) Tvůj paní Elso       ł A. Neubert, zp + kl

    zlatý vlas           ł

    - C. O. Muttich      ł

                         ł

79) Už nejsem sám        ł slowfox/píseň, Zd. Vlk 1930, zp,

    - Špilar, Mírovský   ł zp + kl, jazz. orch.

                         ł

80) Vivat Bohemica       ł op. 5, kl

                         ł

81) V kavárně            ł zp + kl, rukopis

    - F. X. Svoboda      ł

                         ł

82) Výsadkářská abeceda  ł foxtro/vojenská písnička

    - J. Navrátil        ł zp, zp + kl, zp + kyt, sbor,

                         ł ohl. 20. 11. 1962

                         ł

83) Vysokomýtské         ł J. Springer, 1919, zp + kl./kyt.

    písničky             ł

    - J. Gregorka        ł

                         ł

84) Wann, wann, wann     ł foxtrot/píseň, op. 131 Accord

    - A. Rebner          ł Berlin, Alsbacher Co Amsterdam

                         ł (těžko čitelné), Gehruran

                         ł (těžko čitelné) Stockholm

                         ł zp, kl + zp, SO, smyčc. orch.,

                         ł dech. orch.

                         ł

85) Watumwa              ł niger-intermezzo, op. 125,

                         ł J. Springer 1919, kl

                         ł

86) White star           ł two step, op. 111, A. Neubert

                         ł 1919 (kl, SO)

                         ł

87) Wyomingian           ł two step. M. Urbánek 1919, kl.

                         ł

88) Yakima               ł japonská romance, op. 124,

                         ł J. Springer 1919, kl

                         ł

89) Young England        ł one step, op. 115, A. Neubert

                         ł 1920, kl.

                         ł

90) Zajíc Kudrna         ł foxtrot/píseň, zp + kl,

    - Z. Vavřín          ł zp + kyt., orch.

                         ł

91) Zdálo se mně má      ł slowfox, spoluautor R. Blahník,

    panenko              ł orch. - instrumentace Dvorský

                         ł rukopis, nahrávka na desce

                         ł Ultraphon